MPHP - Találatok
A " Témacsoport: '8.2.'" keresőkérdésre összesen 7 találat volt.


Journal of Interactive Media in Education
A folyóirat elsősorban azokat a legfontosabb nemzetközi kutatásokat ismerteti, melyek az interaktív médiának az oktatásban betöltött elméleti- és gyakorlati aspektusait vizsgálja. Ugyanakkor maga is innovatív kíván lenni az elektronikus publikálás területén. Foglalkozik az internetnek a kultúrára, társadalomra, kommunikációra gyakorolt hatásaival is. Az Open University keretében szerkesztői számos ország, számos tudományterületének akadémikusaiból kerülnek ki. Az általuk használt frame némely böngészőnél problémákat okozhat.
 
tárgyszavak:  folyóirat ; elektronikus folyóirat ; médiapedagógia ; kognitív pszichológia ; számítástechnika ; internet ; hatása ; társadalom ; kultúra ; kommunikáció ; életmód
dokumentumtípus:  folyóirat teljes szöveg
azonosító:  607


Amerikai Montessori Társaság
Megalakulása (1960) óta az Amerikai Montessori Társaság az amerikai montessori-mozgalom alapja és fő támasza. A non-profit, nyílt szervezet célja, hogy ösztönözze a montessori típusú tanítást magán és nyilvános iskolákban egyaránt. Tagsága többségében Montessori-iskolák képzett tanáraiból, vezetőiből, tanárképzési programokból, Montessori iskolába járó gyerekek szüleiből és az érdeklődő barátok köréből kerül ki. A több mint tizenkétezer tagból álló testület elkötelezett abban, hogy a Montessori-filozófia elterjesztésével azt az oktatás egyik alternatívájá tegye, és ezáltal még jobb oktatást bíztosítson a gyerekeknek.
 
szerző:  American Montessori Society
tárgyszavak:  reformpedagógia ; reformiskolák ; nevelési elvek ; Montessori,Maria (1870-1952) ; nevelési rendszer ; Montessori-rendszer
földrajzi hely:  Egyesült Államok
dokumentumtípus:  honlap
azonosító:  584


Kooperatív pedagógia
A honlap bemutatja a kooperatív pedagógiával foglalkozó magyarországi intézményeket, ízelítőt ad a téma szakirodalmából. Részletes információkat nyújt a humanisztikus kooperatív tanulás (HKT) elméletéről.
 
tárgyszavak:  tanulásszervezés ; kooperatív tanulás ; alternatív oktatás ; alternatív iskola ; humanisztikus kooperatív tanulás ; HKT
földrajzi hely:  Magyarország
dokumentumtípus:  honlap
azonosító:  469


Konstruktív informatikaoktatás
A szerző 2002-ben publikált, gazdagon illusztált műve saját bevallása szerint a következőkre törekszik: \"A mintegy tizenöt éves gyakorlati tapasztalatok és elméleti ismeretgyűjtő munka után már többször megpróbáltam behatárolni azt az ismeretelméletet, tanulásfelfogást, amit a jövőbeni informatika tantárgy tanításához a legoptimálisabbnak tartok. Jelen dolgozatomban e tanulásfelfogást igyekeztem pontosítani, illetve az ehhez leginkább illő ellenőrzési és értékelési rendszer megvalósítására tettem javaslatot.\" Az anyag a publikációk menüpontra kattintva érhető el.
 
szerző:  Bedő Ferenc
tárgyszavak:  konstruktív pedagógia ; informatikatanítás ; tanuláselmélet ; ellenőrzés ; értékelés ; módszertan ; tananyagtervezés ; taneszköz ; LOGO programnyelv
dokumentumtípus:  tanulmány
nyelv:  hun
azonosító:  161


Ökoiskolák hálózata
Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők ahol: * Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének. * A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe. * Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti. * Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában * Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik * Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek) A honlapon tájékozódhatunk a magyar ökoiskolák szervezetéről, működéséről, nemzetközi kapcsolatairól.
 
szerző:  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
tárgyszavak:  környezeti nevelés ; oktatási intézmények ; környezetvédelem ; fenntartható fejlődés
földrajzi hely:  Magyarország
dokumentumtípus:  honlap
nyelv:  hun
azonosító:  45


Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Az ország egyik első alternatív középiskolájának honlapja. Információt kaphatunk az iskola nevelési elveiről, pedagógiai programjáról, az iskolaélet eseményeiről.
 
szerző:  Alternatív Közgazdasági Gimnázium
tárgyszavak:  középiskola ; gimnázium ; pedagógiai irányzat ; alternatív oktatás ; Budapest
földrajzi hely:  Magyarország
dokumentumtípus:  honlap
nyelv:  eng ; ; ; hun
azonosító:  14


Új iskolák Magyarországon a XX. század első felében
Összefoglalja a reformpedagógia elméleti alapjait (gyermekközpontúság, gyermektanulmány) és bemutatja a 20. század első felében Magyarországon működött reformiskolák oktatási-nevelési módszereit (Új Iskola, Családi Iskola, Waldorf Iskola, Montessori Óvoda és Iskola Budapesten, Kerti Iskola Szegeden; a szintén szegedi Cselekvő Iskola kihagyásával).
 
szerző:  Kéri Katalin
tárgyszavak:  reformpedagógia ; neveléstörténet ; 20.sz.
földrajzi hely:  Magyarország
dokumentumtípus:  tanulmány
nyelv:  hun
azonosító:  41


lap tetejére Legfrissebb híreink
TISZTELT LÁTOGATÓINK!

Az Őszi Fesztivál keretein belül 2019. október 5-re meghirdetett Tisztviselőtelepi séta sajnos betegség miatt elmarad.
A séta új időpontját hamarosan közzétesszük.

[ bővebben ]

Bod előzetes versenyfelhívás

Megjelent a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny ELŐZETES versenyfelhívása a 2019/2020-as tanévre
[ bővebben ]

Kulturális Örökség Napjai a Tündérkastélyban és a Tisztviselőtelepen

2019.09.21. (szombat) - 2019.09.22. (vasárnap)
[ bővebben ]

„DÍSZÍTŐÉRZÉKKEL ÁTSZŐTT TUDÁS"

Kőrössy Albert Kálmán építészete
Megtekinthető: 2019. szeptember 21-től október 31-ig
[ bővebben ]

ARE YOU re-ADY?

Konferencia és workshop pedagógusoknak, könyvtárosoknak, érdeklődőknek
2019. október 5. (szombat) 09:00 – 15:30
[ bővebben ]

további hírek


 Levelezési lista
Iratkozzon fel levelezési listánkra!

 

 Linkajánló
Miért nincs hazánkban a gyermekirodalomnak önálló intézménye?


[ bővebben ]

Keresőportál gyerekeknek?!


[ bővebben ]

Iskolák és könyvtárak az információs műveltségért

Információs írástudás terve Jyväskyläban
[ bővebben ]

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája


[ bővebben ]

Segédlet a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához


[ bővebben ]

további linkek