MPHP - Találatok
A " Témacsoport: '4.1.'" keresőkérdésre kapott 16 találatból az első 10.


Olvasási motiváció
"Jelen tanulmány célja, hogy az olvasási motiváció nemzetközi szakirodalmának áttekintésével felvázolja azokat az irányvonalakat és elméleti kereteket, amelyek mentén az olvasási motiváció mint az olvasási tevékenység megindítója és fenntartója operacionalizálhatóvá válhat. Olvasási tevékenység alatt bármely írott tartalom bármilyen céllal történő dekódolását és értelmezését értjük, nem célunk ezek között különbséget tenni. A tanulmány első részében áttekintjük az olvasás válságának nevezett jelenséget, mely az olvasási motiváció különböző értelmezéseit hívja életre. Bemutatjuk a motiváció területspecifikus értelmezését, mely megközelítés a későbbiekben vizsgálódásunk alapjául szolgál. Ezt követően az olvasási tevékenység megindítását és fenntartását szolgáló motívumok rendszerét vázoljuk fel, majd az olvasási motiváció mint komplex egész modelljeit tárgyaljuk. Áttekintjük az olvasási motiváci
 
szerző:  Szenczi Beáta
tárgyszavak:  olvasás ; olvasóvá nevelés ; motiváció
dokumentumtípus:  folyóiratcikk
azonosító:  4439


Hálózati tanulás
Kulcsár Zsolt cikke a 2008-ban, George Siemens és Stephen Downes szervezésében megvalósult, konnektivizmusról szóló kurzus lényegi megállapításai és tapasztalatai alapján vázolja fel a konnektivizmus leglényegesebb technológiai és módszertani jellemzőit.
 
szerző:  Kulcsár Zsolt
tárgyszavak:  tanulás ; pedagógia ; e-learning
dokumentumtípus:  tanulmány
azonosító:  4438


Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán
A PhD értekezés azt vizsgálja, hogy a jelenkor pedagógushallgatóinak tanulási szokásait milyen módon változtatják meg a hálózatalapú tanulási módszerek, új technológiák. Célja, hogy a hallgatók ezirányú tájékozottságának felmérése mellett megvizsgálja gyakorlatukat és következtetéseket tegyen.
 
szerző:  Molnár Balázs
tárgyszavak:  felsőoktatás ; internet ; tanulási tevékenység
földrajzi hely:  Magyarország ; Debrecen
dokumentumtípus:  PhD-értekezés
azonosító:  4434


A műveltség nem ötezer kötetes könyvtár
Interjú Gyarmathy Évával kulturális lemaradásról, digitális nemzedékekről, gondolkodásról, tanulásról.
 
szerző:  Széni Katalin ; Gyarmathy Éva
tárgyszavak:  műveltség ; kultúra ; digitális nemzedék ; olvasás ; tanulás ; írásbeliség
dokumentumtípus:  weboldal az olvasásról
azonosító:  4357


Ki van kulturális lemaradásban?
"A digitális kultúra eszközei új környezetet teremtettek, ami a gyerekek idegrendszerének fejlődését megváltoztatta. Ezt a meghatározó tényezőt figyelmen kívül hagyja az oktatási rendszer, és a gyerekek fejlődésével foglalkozó egyéb kisegítő, kiegészítő rendszerek. (...) Nem nagy örömmel elfogadva, de feltételezve, hogy a technikai eszközök fölöslegessé teszik az eddig legfontosabb kulturális, az iskolában elsajátított készségeinket, szükség lesz olyan módszerek kidolgozására, amelyek az írás-olvasás-számolás helyett az agyi irányítófunkciókat és az elemző-logikai-sorba rendező információfeldolgozást kifejlesztik a gyerekekben."
 
szerző:  Gyarmathy Éva
tárgyszavak:  digitális kultúra ; digitális nemzedék
dokumentumtípus:  pedagógiai weboldal
azonosító:  4354


Zeneoktatás az alternatív iskolákban (Waldorf, Montessori, Peter Petersen, Freinet)
\"Zeneoktatás a reformiskolákban\" címen konferenciát rendeztek Jénában (November 3-4, 2000). Itt többek közt a Waldorf, Montessori, Peter Petersen és Freinet elvek alapján működő iskolákban szerzett tapasztalatokról számoltak be. A konferencia teljes anyaga megjelent a \"Musik im Diskurs\" sorozatban, a Gustav Bosse Verlag (Kassel)kiadásában. Ezen a honlapon több előadás rövidített változatát olvashatjuk.
 
szerző:  Michael Kalwa
tárgyszavak:  zene ; zeneoktatás ; zenei nevelés ; zenepedagógia ; reformpedagógia ; Waldorf-rendszer ; Montessori-rendszer ; Freinet-rendszer ; nevelési elvek ; Montessori,Maria ; Petersen,Peter ; Freinet,Célestine ; tanácskozás ; Musikunterricht in Reformschulen ; 2000 ; Jena
dokumentumtípus:  honlap, tanulmány
azonosító:  669


A Természetpedagógia, mint a 21. század nevelési irányzata - Pedagógiai Műhely Beszélgetések
A természetpedagógia vagy természeti nevelés filozófiájába avat be a szerző, megmutatva azt is, hogy miben hasonlít környezeti nevelésre és miben tér el attól.
 
szerző:  ORGOVÁNYI ANIKÓ
tárgyszavak:  környezeti nevelés ; ökológia ; nevelésfilozófia ; környezeti attitűd
dokumentumtípus:  tanulmány, digitális tankönyv
azonosító:  657


Híres nevelők, pszichológusok és filozófusok műveinek bibliográfiája (1982-1992)az ERIC alapján
A honlap a fenn felsorolt neves személyek műveinek válogatott bibliográfiája az ERIC válogatása alapján.
 
szerző:  Delaney, Robert
tárgyszavak:  nevelésfilozófia ; neveléselmélet ; neveléslélektan ; Adler, Mortimer ; Bloom, Allan ; Bloom, Benjamin ; Bronfenbrenner, Urie ; Bruner, Jerome ; Comenius, Johann ; Erikson, Erik ; Freud, Sigmund ; Gardner, Howard ; Gesell, Arnold ; Gilligan, Carol ; Hutchins, Robert ; Kohlberg, Lawrence ; Pestalozzi, Johann ; Piaget, Jean ; Rogers, Carl ; Sizer, Theodore ; Zigler, Edward ; neveléstörténet
földrajzi hely:  Egyesült Államok
dokumentumtípus:  honlap
nyelv:  eng
azonosító:  594


Ültessük át az elméletet a gyakorlatba! - Neveléselméleti, nevelésfilozófiai és oktatáslélektani adatbázis
Az Ültessük át az elméletet a gyakorlatba adatbázis célja, hogy hozzáférhetőbbé tegye a neveléselméleti, nevelésfilozófiai és oktatáslélektani adatokat és anyagokat a pedagógusok számára. A legfőbb 50 elmélet rövid ismertetését tartalmazza a következő felépítésben: áttekintés, célkitűzései/alkalmazása, példák, elvek és irodalom. Szövegkiemeléssel jelzi az egyes tételeken belül a különböző elméletek közti kapcsolatokat, vonatkozásokat. Az adatbázis többféleképp kereshető és linkajánlót is tartalmaz.
 
szerző:  Kearsley, Greg
tárgyszavak:  neveléselmélet ; nevelésfilozófia ; oktatáslélektan
dokumentumtípus:  adatbázis
azonosító:  582


Nevelésfilozófiai Társaság - Nagy Britannia
Az 1964-ben alakult Brit Nevelésfilozófiai Társaság támogatja a nevelésfilozófia kutatását, tanítását és alkalmazását. Tagsága nemzetközi, és nyitott bárki számára. Honlapjáról hasznos információkat tudhatunk meg a Társaságról, tevékenységéről, kiadványairól és rendezvényeiről is. Linkajánlója további fontos nevelésfilozófiai weblapokra hívja fel figyelmünket.
 
szerző:  Philosophy of Education Society of Great Britain
tárgyszavak:  nevelésfilozófia ; szakmai szervezetek ; Philosophy of Education Society of Great Britain
földrajzi hely:  Nagy-Britannia
dokumentumtípus:  honlap
azonosító:  4101 2


lap tetejére Legfrissebb híreink
TISZTELT LÁTOGATÓINK!

Az Őszi Fesztivál keretein belül 2019. október 5-re meghirdetett Tisztviselőtelepi séta sajnos betegség miatt elmarad.
A séta új időpontját hamarosan közzétesszük.

[ bővebben ]

Bod előzetes versenyfelhívás

Megjelent a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny ELŐZETES versenyfelhívása a 2019/2020-as tanévre
[ bővebben ]

Kulturális Örökség Napjai a Tündérkastélyban és a Tisztviselőtelepen

2019.09.21. (szombat) - 2019.09.22. (vasárnap)
[ bővebben ]

„DÍSZÍTŐÉRZÉKKEL ÁTSZŐTT TUDÁS"

Kőrössy Albert Kálmán építészete
Megtekinthető: 2019. szeptember 21-től október 31-ig
[ bővebben ]

ARE YOU re-ADY?

Konferencia és workshop pedagógusoknak, könyvtárosoknak, érdeklődőknek
2019. október 5. (szombat) 09:00 – 15:30
[ bővebben ]

további hírek


 Levelezési lista
Iratkozzon fel levelezési listánkra!

 

 Linkajánló
Miért nincs hazánkban a gyermekirodalomnak önálló intézménye?


[ bővebben ]

Keresőportál gyerekeknek?!


[ bővebben ]

Iskolák és könyvtárak az információs műveltségért

Információs írástudás terve Jyväskyläban
[ bővebben ]

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája


[ bővebben ]

Segédlet a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához


[ bővebben ]

további linkek