Hírek


Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon 2008.06.08.

Beszámoló a tájékoztatóról

Időpont: 2008. április 3. Helyszín: OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest Meghívottak: könyvtárostanárok A konzultációs megbeszélésen dr. Skaliczki Judit, az OKM főosztályvezető-helyettese, a Könyvtári osztály vezetője bevezetőjében ismertette a könyvtári konstrukciók jelenlegi helyzetét az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatainak rendszerében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kulturális területek, így a könyvtárak fejlesztése nem önálló program az ÚMFT-s pályázatokon, hanem az oktatási prioritások alá lett sorolva, így az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok jó pozícióból indulnak a pályázatokon. A TIOP pályázatok 2008. június 30-án fognak megjelenni. Ezek fontosak, mert alapját képezik a TÁMOP pályázatoknak. A TÁMOP pályázatok várhatóan 2008 szeptemberében jelennek meg. A pályázatok kiírása előtt még lesz társadalmi vita, ennek keretében lesz célzottan iskolai könyvtárosoknak szervezett konzultáció is. Balogh Anna Mária, a Könyvtári Főosztály vezető tanácsosa előadásában tovább hangsúlyozta az iskolai könyvtárak előnyét a pályázatokon. Kiemelte, hogy a pályázatok szövegeiben is a „közoktatás nyelvét”, hívószavait kell majd alkalmazni, hiszen az operatív programok (OP) oktatási céljaihoz való kapcsolódás elengedhetetlen. Ezeket a célokat és nyelvet viszont a könyvtárostanárok már jól ismerik. Jelezte, hogy a pályázatok összeállításánál és a megcélzott pénzfelhasználásnál figyelemmel kell lenni az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) felhasználási szabályaira, az erre vonatkozó útmutatók előírásaira. Így ezekkel már most a tervezés, a konzorciumok kialakításának fázisában érdemes megismerkedni. Az ESZA és ERFA általános elszámolhatósági útmutatók a már megjelent pályázati kiírások dokumentumai között megtekinthetők, a TÁMOP-os pályázatokon indulóknak az ESZA elszámolhatósági útmutatót kell figyelembe venniük. A fentebb említett előadókon túl a konzultációs megbeszélésen kérdésekre válaszolva röviden bemutatta intézménye szerepét az ÚMFT pályázatokban dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója és Bánkeszi Katalin, az OSZK címzetes igazgatója A megbeszélésen elhangzottak és a kérdésekre adott válaszok tematikus csoportosításban: Konzorcium - A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázatok költségvetésének minimuma 10 millió forint. Ilyen méretű pályázatokat iskolai könyvtárak csak kivételes esetben tudnak önállóan megvalósítani. Így esetükben különösen fontos a konzorcium. - Lehetőség szerint egy településen belül minden könyvtártípus működjön együtt. - Konzorcium sokféle elképzelhető, kerületi, kistérségi is. Infrastruktúra - Az iskolai könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztésére az iskolákon keresztül a TIOP 1.1.1. keretében volt mód. A TIOP 1.2.3. a nyilvános könyvtáraknak szól. Így azon már csak a kettős funkciójú iskolai könyvtáraknak van lehetőségük. - A TÁMOP-ban eszköz címén IKT eszközökre nem lehet pályázni. - A TIOP-ból kimaradó közép-magyarországi települési könyvtáraknak a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.6.2. pályázatában lesz még lehetőségük. Állományfejlesztés - Az EU pályázati filozófiája szerint a könyvtári állományok fejlesztése fenntartói feladat, így könyvek és más dokumentumok vásárlására sem önállóan, sem pályázatok részeként nem lehet majd pályázni. Digitalizálás - Nem az elsősorban kulturálisan értékes dokumentumok digitalizálását fogják támogatni, hanem azokat, amelyek az oktatás számára fontosak. - A digitalizálási pályázatok ősszel fognak megjelenni. - KMOP 4.6.2 – módszertani előkészítő tanulmány az OSZK koordinálásában - a TÁMOP 3.1.2 C komponensében lesz lehetőség az oktatást támogató válogatott közgyűjteményi tartalmak digitalizálására - Cél a TÁMOP 3.2.10. konstrukció keretében kialakítandó „Egységes Elektronikus Kulturális, Közoktatási és Szakképzési Szolgáltató Felület” -hez való kapcsolódás. - Az OSZK-ban már folyik a közgyűjteményi digitalizálás szakmai előkészítése. Ennek keretében vizsgálják, hogy - mi az, ami már elérhető digitalizált formában - mi az, ami még nem, de az oktatásnak fontos - hogyan kapcsolódhatnának be többek közt az iskolai könyvtárak, ahol szintén sok érték található. Ez ügyben egyeztetésekre fog sor kerülni a KTE-vel. Iskolai könyvtárak az interneten - A lelőhely-nyilvántartások feltöltéséhez várják az iskolai könyvtárak adatait is. Az ezekhez való kapcsolódásban a megyei könyvtárakat kell partnerként megkeresni. - Az OPKM tervei közt szerepel egy központi iskolai könyvtári portál, mely az iskolai könyvtárosoknak kíván szolgáltatásokat nyújtani. Olvasásfejlesztés - A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukció támogatást nyújt többek között a könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeit és az olvasáskultúrát fejlesztő programok kialakítására. - A könyvtári pályázatokon cél minden korosztály és réteg olvasáskultúrájának fejlesztése. Az ilyen irányú programok koordinációját két intézmény vállalja fel: - 0-18 éveseknek szóló programok – OFI - OPKM - felnőtt népességnek szóló programok – Könyvtári Intézet - Az OPKM előzetesen már megfogalmazott pályázati céljai, melynek megvalósításában a könyvtárostanárokra fog építeni: - nem csupán egy látványos kampányt kíván lebonyolítani, hanem szeretne egy fejlesztési folyamatot erőteljesen megalapozni és hosszú távon működtetetni - segíteni a módszertani megújulást - gyűjteni, hozzáférhetővé tenni a jó gyakorlatokat (óravázlatokat, foglalkozásterveket, feladatlapokat) - nemzetközi példákat megismertetni - egy iskolai könyvtári portált, keretfelületet kialakítani és működtetni, mely a fenti anyagokból felálló adatbázist is tartalmazná - Az OPKM gyermek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménybázisát kiterjeszteni, hozzáférhetőbbé tenni. - A pályázat tervezésében is várja a könyvtárostanárok segítségét. Erre lesz fórum. - Az együttműködésbe a könyvtárostanárokon túl a HUNRA-t, az IBBY-t, a KTE-t és más pedagógusszervezeteket is be kíván vonni. - Az olvasásfejlesztési programok nemcsak iskolai könyvtárosok számára fognak készülni, hanem más könyvtártípusban dolgozó könyvtárosoknak, más pedagógusoknak is. Továbbképzés - A továbbképzéseket is tartalmazó TÁMOP 3.1.4. és 3.1.5. 2008. június 30-án fog megjelenni. További információk a pályázatokról - A Könyvtári Intézet egyik célja, hogy a könyvtáraknak szóló EU-s pályázatokról naprakészen tájékoztasson honlapján keresztül.: www.ki.oszk.hu Itt: - pályázati kiírások - TÁMOP-pal kapcsolatos ötletbázis - kidolgozott témajavaslatok - www.ki.oszk.hu - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja - ÚMFT Akciótervek 2007-2008 (A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukcióra vonatkozó részek) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 A könyvtárostanároknak a gondolkodást a partnerek keresését már most el kell kezdeniük, hogy sikeres együttműködésben, sikeres pályázatokat készíthessenek el, és sikeres programokat valósíthassanak meg. Letölthető beszámoló

további hírek


lap tetejére Legfrissebb híreink
Pályázat a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny versenybizottsági tagságára

Az EKE-OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2019/2020. tanévi versenybizottsági tagságára.
[ bővebben ]

Hőségriadó

miatt a múzeum hétfőn korábban zár.
[ bővebben ]

TISZTELT OLVASÓINK!

A könyvtár július 15-augusztus 20. között zárva lesz.
Nyitás: augusztus 21-én, szerdán 10.00-kor.
Minden kedves Olvasónknak szép nyarat, jó pihenést kívánunk!
[ bővebben ]

Múzeumok Éjszakája - 2019. június 22.

DIÁK – SZÍN – JÁTÉK XII.
[ bővebben ]

Shhh! Most a képek beszélnek! – Silent book. Módszertan. Premier.

Workshop és előadás pedagógusoknak, könyvtárosoknak, szülőknek
Múzeumok Éjszakája, könyvtári program
[ bővebben ]

további hírek


 Levelezési lista
Iratkozzon fel levelezési listánkra!

 

 Linkajánló
Miért nincs hazánkban a gyermekirodalomnak önálló intézménye?


[ bővebben ]

Keresőportál gyerekeknek?!


[ bővebben ]

Iskolák és könyvtárak az információs műveltségért

Információs írástudás terve Jyväskyläban
[ bővebben ]

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája


[ bővebben ]

Segédlet a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához


[ bővebben ]

további linkek