Hírek


Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon 2008.06.08.

Beszámoló a tájékoztatóról

Időpont: 2008. április 3. Helyszín: OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest Meghívottak: könyvtárostanárok A konzultációs megbeszélésen dr. Skaliczki Judit, az OKM főosztályvezető-helyettese, a Könyvtári osztály vezetője bevezetőjében ismertette a könyvtári konstrukciók jelenlegi helyzetét az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatainak rendszerében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kulturális területek, így a könyvtárak fejlesztése nem önálló program az ÚMFT-s pályázatokon, hanem az oktatási prioritások alá lett sorolva, így az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok jó pozícióból indulnak a pályázatokon. A TIOP pályázatok 2008. június 30-án fognak megjelenni. Ezek fontosak, mert alapját képezik a TÁMOP pályázatoknak. A TÁMOP pályázatok várhatóan 2008 szeptemberében jelennek meg. A pályázatok kiírása előtt még lesz társadalmi vita, ennek keretében lesz célzottan iskolai könyvtárosoknak szervezett konzultáció is. Balogh Anna Mária, a Könyvtári Főosztály vezető tanácsosa előadásában tovább hangsúlyozta az iskolai könyvtárak előnyét a pályázatokon. Kiemelte, hogy a pályázatok szövegeiben is a „közoktatás nyelvét”, hívószavait kell majd alkalmazni, hiszen az operatív programok (OP) oktatási céljaihoz való kapcsolódás elengedhetetlen. Ezeket a célokat és nyelvet viszont a könyvtárostanárok már jól ismerik. Jelezte, hogy a pályázatok összeállításánál és a megcélzott pénzfelhasználásnál figyelemmel kell lenni az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) felhasználási szabályaira, az erre vonatkozó útmutatók előírásaira. Így ezekkel már most a tervezés, a konzorciumok kialakításának fázisában érdemes megismerkedni. Az ESZA és ERFA általános elszámolhatósági útmutatók a már megjelent pályázati kiírások dokumentumai között megtekinthetők, a TÁMOP-os pályázatokon indulóknak az ESZA elszámolhatósági útmutatót kell figyelembe venniük. A fentebb említett előadókon túl a konzultációs megbeszélésen kérdésekre válaszolva röviden bemutatta intézménye szerepét az ÚMFT pályázatokban dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója és Bánkeszi Katalin, az OSZK címzetes igazgatója A megbeszélésen elhangzottak és a kérdésekre adott válaszok tematikus csoportosításban: Konzorcium - A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázatok költségvetésének minimuma 10 millió forint. Ilyen méretű pályázatokat iskolai könyvtárak csak kivételes esetben tudnak önállóan megvalósítani. Így esetükben különösen fontos a konzorcium. - Lehetőség szerint egy településen belül minden könyvtártípus működjön együtt. - Konzorcium sokféle elképzelhető, kerületi, kistérségi is. Infrastruktúra - Az iskolai könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztésére az iskolákon keresztül a TIOP 1.1.1. keretében volt mód. A TIOP 1.2.3. a nyilvános könyvtáraknak szól. Így azon már csak a kettős funkciójú iskolai könyvtáraknak van lehetőségük. - A TÁMOP-ban eszköz címén IKT eszközökre nem lehet pályázni. - A TIOP-ból kimaradó közép-magyarországi települési könyvtáraknak a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.6.2. pályázatában lesz még lehetőségük. Állományfejlesztés - Az EU pályázati filozófiája szerint a könyvtári állományok fejlesztése fenntartói feladat, így könyvek és más dokumentumok vásárlására sem önállóan, sem pályázatok részeként nem lehet majd pályázni. Digitalizálás - Nem az elsősorban kulturálisan értékes dokumentumok digitalizálását fogják támogatni, hanem azokat, amelyek az oktatás számára fontosak. - A digitalizálási pályázatok ősszel fognak megjelenni. - KMOP 4.6.2 – módszertani előkészítő tanulmány az OSZK koordinálásában - a TÁMOP 3.1.2 C komponensében lesz lehetőség az oktatást támogató válogatott közgyűjteményi tartalmak digitalizálására - Cél a TÁMOP 3.2.10. konstrukció keretében kialakítandó „Egységes Elektronikus Kulturális, Közoktatási és Szakképzési Szolgáltató Felület” -hez való kapcsolódás. - Az OSZK-ban már folyik a közgyűjteményi digitalizálás szakmai előkészítése. Ennek keretében vizsgálják, hogy - mi az, ami már elérhető digitalizált formában - mi az, ami még nem, de az oktatásnak fontos - hogyan kapcsolódhatnának be többek közt az iskolai könyvtárak, ahol szintén sok érték található. Ez ügyben egyeztetésekre fog sor kerülni a KTE-vel. Iskolai könyvtárak az interneten - A lelőhely-nyilvántartások feltöltéséhez várják az iskolai könyvtárak adatait is. Az ezekhez való kapcsolódásban a megyei könyvtárakat kell partnerként megkeresni. - Az OPKM tervei közt szerepel egy központi iskolai könyvtári portál, mely az iskolai könyvtárosoknak kíván szolgáltatásokat nyújtani. Olvasásfejlesztés - A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukció támogatást nyújt többek között a könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeit és az olvasáskultúrát fejlesztő programok kialakítására. - A könyvtári pályázatokon cél minden korosztály és réteg olvasáskultúrájának fejlesztése. Az ilyen irányú programok koordinációját két intézmény vállalja fel: - 0-18 éveseknek szóló programok – OFI - OPKM - felnőtt népességnek szóló programok – Könyvtári Intézet - Az OPKM előzetesen már megfogalmazott pályázati céljai, melynek megvalósításában a könyvtárostanárokra fog építeni: - nem csupán egy látványos kampányt kíván lebonyolítani, hanem szeretne egy fejlesztési folyamatot erőteljesen megalapozni és hosszú távon működtetetni - segíteni a módszertani megújulást - gyűjteni, hozzáférhetővé tenni a jó gyakorlatokat (óravázlatokat, foglalkozásterveket, feladatlapokat) - nemzetközi példákat megismertetni - egy iskolai könyvtári portált, keretfelületet kialakítani és működtetni, mely a fenti anyagokból felálló adatbázist is tartalmazná - Az OPKM gyermek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménybázisát kiterjeszteni, hozzáférhetőbbé tenni. - A pályázat tervezésében is várja a könyvtárostanárok segítségét. Erre lesz fórum. - Az együttműködésbe a könyvtárostanárokon túl a HUNRA-t, az IBBY-t, a KTE-t és más pedagógusszervezeteket is be kíván vonni. - Az olvasásfejlesztési programok nemcsak iskolai könyvtárosok számára fognak készülni, hanem más könyvtártípusban dolgozó könyvtárosoknak, más pedagógusoknak is. Továbbképzés - A továbbképzéseket is tartalmazó TÁMOP 3.1.4. és 3.1.5. 2008. június 30-án fog megjelenni. További információk a pályázatokról - A Könyvtári Intézet egyik célja, hogy a könyvtáraknak szóló EU-s pályázatokról naprakészen tájékoztasson honlapján keresztül.: www.ki.oszk.hu Itt: - pályázati kiírások - TÁMOP-pal kapcsolatos ötletbázis - kidolgozott témajavaslatok - www.ki.oszk.hu - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja - ÚMFT Akciótervek 2007-2008 (A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukcióra vonatkozó részek) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 A könyvtárostanároknak a gondolkodást a partnerek keresését már most el kell kezdeniük, hogy sikeres együttműködésben, sikeres pályázatokat készíthessenek el, és sikeres programokat valósíthassanak meg. Letölthető beszámoló

további hírek


lap tetejére Legfrissebb híreink
Iskolai évkönyvek, értesítők keresése, használata

OPKM iskolai könyvtári webinárium 4.
[ bővebben ]

OPKM iskolai könyvtári webinárium 3.

A webináriumsorozat januárban differenciált forrásalapú feladatok összeállításával folytatódik
[ bővebben ]

Elérhető a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny nevezési lapja


[ bővebben ]

TISZTELT OLVASÓINK!

A könyvtár 2019. december 21 - 2020. január 1. között zárva tart.
Nyitás: január 2-án, csütörtökön 10.00-kor.
Minden kedves Olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
[ bővebben ]

December 7-én 14 óráig várjuk látogatóinkat

Kedves Olvasóink!

A 2019. december 7-i, szombati munkanapon 10.00-14.00-ig várjuk könyvtári és múzeumi látogatóinkat!
[ bővebben ]

további hírek


 Levelezési lista
Iratkozzon fel levelezési listánkra!

 

 Linkajánló
Miért nincs hazánkban a gyermekirodalomnak önálló intézménye?


[ bővebben ]

Keresőportál gyerekeknek?!


[ bővebben ]

Iskolák és könyvtárak az információs műveltségért

Információs írástudás terve Jyväskyläban
[ bővebben ]

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája


[ bővebben ]

Segédlet a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához


[ bővebben ]

további linkek