Hírek


Fókuszban az interaktív tábla 2007.11.21.

A Hundidac szövetség taneszközkiállítása
VIII. HUNDIDAC TANESZKÖZMINŐSÍTŐ DÍJVERSENY díjkiosztójával

GÓLYAVÁR, 2007. NOVEMBER 23-24. 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Hundidac - MAGYAR TANESZKÖZGYÁRTÓK, FORGALMAZÓK ÉS FELHASZNÁLÓK SZÖVETSÉGE H–1088 Budapest, Baross u. 13., Tel./fax: (36) 1 328 0650, E-mail: nadasi@tanszertar.hu A kiállítás témája a jövő iskoláját öleli fel, fókuszba helyezve az interaktív táblát. A meghívott kiállítók bemutatják termékeiket, új fejlesztéseiket, melyeket a kiállításon ki is lehet próbálni. A kiállítást előadássorozat kíséri az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjairól, pályázatairól. A nyílt napon minden órában gyakorló tanárok és kiállítók bemutatói tekinthetők meg. A rendezvényen részt vesznek hazai és külföldi taneszközgyártó, hardver- és szoftver-, interaktív tábla forgalmazó cégek, digitális tananyag forgalmazók és fejlesztők, valamint a szakképző intézmények és a magyarországi Térségi Integrált Szakképző Központok. A november 24-i nyílt napra szeretettel várjuk az érdeklődő pedagógusokat és diákokat. A belépési díj a nyílt napra ingyenes. A kiállítás szombaton 9.00 és 18.00 között várja látogatóit. Minden látogató számára ingyenes kiállítási katalógust biztosítunk. A kiállítás támogatója Magyarország legnagyobb oktatási szolgáltatója, a Commitment Kft. ------------------------------------------------------ VIII. HUNDIDAC TANESZKÖZMINŐSÍTŐ DÍJVERSENY ------------------------------------------------------ A HunDidac, a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége, először 1993-ban írta ki a Taneszközminősítő Díjversenyt. Ennek célja azóta is változatlan: a nagy múltú magyar taneszköz ipar és kereskede-lem értékelése és támogatása, a felhasználók orientálása. A HunDidac Taneszközminősítő Díjversenyeken eddig közel 1000 taneszközt értékeltünk. A VIII. HunDidac Taneszközminősítő Díjverseny Díjkiosztó ünnepségére a 15 éves jubileumát ünneplő HunDidac Szövetség által szervezett „A Jövő Isko-lája –Fókuszban az interaktív tábla” c. nemzetközi taneszköz kiállítás szakmai napján kerül sor, 2007. november 23-án, pénteken 12 órakor, az Eötvös Lo-ránd Tudományegyetemen, a Gólyavárban. (Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.) A Taneszközminősítő Díjverseny Alapszabálya szerint a kétévente meg-rendezett versenyre nevezni lehet bármely magyar ötlet alapján fejlesztett, vagy külföldi eredetű adaptált, Magyarországon gyártott és forgalmazott taneszközt: tankönyvet, kísérleti és demonstrációs eszközt, információhordo-zót, speciális iskola-felszerelési tárgyat, oktató rendszert. A díjazott terméke-ken a gyártók és forgalmazók feltüntethetik a díjat reprezentáló emblémát, az eredményeket pedig évről-évre megjelenteti a hazai szaksajtó. A VIII. díjversenyre 11 tanszerfejlesztő, forgalmazó, ill. tankönyvkiadó cégtől, intézménytől, 56 nevezési lapon, 119 tétel érkezett. A kiírásnak meg-felelően, a benevezett eszközöket kísérleti és demonstrációs eszköz, alapfel-szerelés/infrastrukturális rendszer, nyomtatott/grafikus információhordozó, vi-zuális/audiovizuális oktató média, elektronikus ismerethordozó/multimédia kategóriákba soroltuk. Az eszközöket a HunDidac Zsűri – a Tankönyvkutató Intézet, valamint a magyar egyetemi, főiskolai tanári karból, gyakorlóiskolák vezető-tanáraiból választott szakértők javaslata alapján – kategóriánként arany, ezüst és bronz fokozatú HunDidac Díjjal, ill. HunDidac Nagydíjjal jutalmazta. A zsűri 2007-ben másodszor, kiadta a „XXI. század taneszköze” különdíjat is. A nyertes szerzőknek, szerkesztőknek, kiadóknak és fejlesztőknek ezúton gratulálunk és tolmácsoljuk a szakértők, a zsűri és az elnökség őszinte elisme-rését. Környei László a HUNDIDAC Szövetség elnöke Dr. Nádasi András a HUNDIDAC Szövetség főtitkára A Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége által meghirdetett VIII. Taneszközminősítő Díjverseny nyertesei --------------------------------------------------- A XXI. század Taneszköze "A jövő iskolája - Fókuszban az interaktív tábla" c. nemzetközi taneszközkiállítás alkalmával a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége, a Tankönyvkutató Intézet értékelése alapján, a HUNDIDAC 2007 - VIII. Taneszközminősítő Díjversenyen a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Jilly Viktor - Nagy Ildikó "Last Minute English" és "Last Minute English 2" c. angol nyelvi közép és emelt szintű érettségire felkészítő oktatócsomagját A XXI. Század Taneszköze elismerésben részesíti. „Hundidac 2007 Nagydíj”-as taneszközök Műszaki Könyvkiadó Kft. Turcsányi Márta Irodalom tankönyv, olvasmány és feladatgyűjtemény az 5-8. évfolyamok számára Cartographia Tankönyvkiadó Kft. Hidas Gábor – Vellai István Interaktív képes történelmi atlasz I-IV. c. elektronikus taneszköz Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Tóth Krisztina – Valaczka András Irodalmi ikerkönyvek 5-8. Tankönyvsorozat Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Adamikné Dr. Jászó Anna – Dr. Gósy Mária – Lénárd András a „Mesék csodái” tankönyvcsalád az általános iskola 1. osztálya számára „Hundidac 2007 Arany-díj”-as taneszközök BMGE OMIKK Árkos Iván A magyar autógyártás 100 éve multimédia taneszköz Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Horváth Péter Történelem 5. általános iskolai tankönyv Műszaki Könyvkiadó Kft. Horváth Terézia – Kosaras Béla – Németh Gábor – Ujvári Pál Történelem a 9. évfolyam számára c. tankönyv Műszaki Könyvkiadó Kft. Ujvári Pál Történelem a 10. évfolyam számára c. tankönyv Műszaki Könyvkiadó Kft. Ujvári Pál Történelem a 11. évfolyam számára c. tankönyv Műszaki Könyvkiadó Kft. Bihari Péter – Doba Dóra Történelem a 12. évfolyam számára c. tankönyv ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék – Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht. Horváth Miklós – Márton Mátyás – Mosonyi László 1956 eseményei 56 térképen és képeken c. történelmi atlasz Cartographia Tankönyvkiadó Kft. Középiskolai földrajzi atlasz dr. Pajtókné dr. Tari Ilona Földrajz nEtSZKÖZKÉSZLET c. elektronikus földrajztanári eszközkészlet Apáczai Kiadó Kft. Esztergályos Jenő Számhívóképek Apáczai Kiadó Kft. Esztergályos Jenő Szorzó- és bennfoglaló táblák Műszaki Könyvkiadó Kft. Dr. Ambrus Gabriella Valóságközeli matematika munkafüzet Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Berger Józsefné Prizma könyvek – Biológia 9-10. tankönyv és munkafüzet Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Dr. Ballér Piroska Verses 1x1 puzzle könyv Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Falus Katalin – Halász Irén Jogi esettanulmányok c. tankönyv és tanári kézikönyv Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Gabnai Katalin Színházas könyv I. – Drámajáték 10-14 éveseknek Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Michel Soignet – Szabó Anita France-Euro-Express 1-2 Nouveau francia nyelvi oktatócsomag Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Somló Katalin – Maros Judit Abitraining Mittelstufe – Abitraining Oberstufe német nyelvi oktatócsomag Mező Csaba Angol nyelvi összefoglaló táblázat Milkovics-Steidl Tibor MX 721P analizátor multifunkcionális műszer Műszaki Könyvkiadó Kft. Turcsányi Márta János Vitéz c. hangoskönyv Pedellus Tankönyvkiadó Kft. Fenyős Zoltán – Fenyősné Kircsi Amália Gyöngyforrás, Varázshegy, Csodafa c. internetes oktatóprogramok Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Száray Miklós Történelem I-II., IV. tankönyvsorozat „Hundidac 2007 Ezüst-díj”-as taneszközök Cartographia Tankönyvkiadó Kft. Első atlaszom c. taneszköz Cartographia Tankönyvkiadó Kft. Történelmi atlasz Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. National Geographic Diákatlasz Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Hartdégenné Rieder Éva Környezetismeret I-II. c. 1. osztályos tankönyv Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Fekete Ilona – Radák Juca – Rákos Katalin Műelemző 1-4. c. tankönyvcsalád Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Devecz Ferenc – Juhász Tibor – Makány György – Végh András Informatika 9-10. tankönyv és munkafüzet Apáczai Kiadó Kft. Esztergályos Jenő Bűvös szorzótábla Apáczai Kiadó Kft. Esztergályosné Földesi Katalin Az én ábécém – interaktív olvasókönyv az 1. osztályosok számára Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Vinczéné Bíró Etelka – Remeczné Komár Gabriella Képes Beszédlottó c. logopédiai taneszköz Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Somogyiné Jeszenszky Gitta Szám-vető – számvázoló füzet pauszlapokkal Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Dr. Lénárd Gábor Biológia 10. c. tankönyv Apáczai Kiadó Kft. Esztergályosné Földesi Katalin Tanítói szemléltetőkészlet az én ábécémhez: Betűhívó- és írásvetítő fólia készlet Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Nagy Erika – Seres Krisztina Colores 1. spanyol nyelvi oktatócsomag Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Tóth Tímea – Lázár Györgyné – Andreas Kentsch Kekse 1 középiskolai német nyelvkönyv és munkafüzet „Hundidac 2007 Bronz-díj”-as taneszközök Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Békéssy Szilvia – Fried Katalin – Korándi József – Paróczay József – Számadó László – Tamás Beáta Matematika 6-7. c. tankönyvcsalád Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Kónya Józsefné – Kocsisné Zalán Judit Prizma könyvek – Kémia 9-10. tankönyv és munkafüzet c. tankönyvcsalád Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Baksa Brigitta Hon- és népismereti atlasz Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Medgyes Sándorné Prizma könyvek – Fizika 9-10. tankönyv és munkafüzet c. tankönyvcsalád Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Szendy Judit – Kotzné Havas Erika Konfetti – német nyelvkönyv kisgyermekeknek munkafüzettel és kézikönyvvel CubiTeam Kft. Kovács Gábor CubiCup háromdimenziós logikai stratégiai táblás játék Bővebb információ: A honlap címe: http://hundidac.uw.hu/további hírek


lap tetejére Legfrissebb híreink
Iskolai évkönyvek, értesítők keresése, használata

OPKM iskolai könyvtári webinárium 4.
[ bővebben ]

OPKM iskolai könyvtári webinárium 3.

A webináriumsorozat januárban differenciált forrásalapú feladatok összeállításával folytatódik
[ bővebben ]

Elérhető a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny nevezési lapja


[ bővebben ]

TISZTELT OLVASÓINK!

A könyvtár 2019. december 21 - 2020. január 1. között zárva tart.
Nyitás: január 2-án, csütörtökön 10.00-kor.
Minden kedves Olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
[ bővebben ]

December 7-én 14 óráig várjuk látogatóinkat

Kedves Olvasóink!

A 2019. december 7-i, szombati munkanapon 10.00-14.00-ig várjuk könyvtári és múzeumi látogatóinkat!
[ bővebben ]

további hírek


 Levelezési lista
Iratkozzon fel levelezési listánkra!

 

 Linkajánló
Miért nincs hazánkban a gyermekirodalomnak önálló intézménye?


[ bővebben ]

Keresőportál gyerekeknek?!


[ bővebben ]

Iskolák és könyvtárak az információs műveltségért

Információs írástudás terve Jyväskyläban
[ bővebben ]

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája


[ bővebben ]

Segédlet a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához


[ bővebben ]

további linkek